Mis on parkour?

Parkour on liikumiskunst, mille põhimõte on kiire vahemaa läbimine, kasutades oma teele ettejäävaid takistusi. Lihtsamalt öeldes on see erinevate takistuste kiire ületamine. Takistusteks võib olla mitmeid erinevaid objekte, näiteks seinad, käsipuud, trepid jne. Parkouris kasutatakse mitmeid erinevaid tehnikaid takistuste ületamisel. Leides takistuse, mõeldakse läbi, milline tehnika oleks kõige tõhusam selle ületamiseks. Parkour on see, mida sa teeksid, kui peaksid mingi kurjategija eest ära jooksma.

Mis on freerun?

Freerun on välja kujunenud parkourist. Kui parkouris on tähtis takistuste kiire ja sujuv ületamine, siis freerunnis on tähtis, et takistuse ületamine oleks silmale võimalikult ilus. Näiteks kui teele jääb ette umbes meetrine sein või madal käsipuu, siis parkouri kasutades ületatakse see kerge käepuutega või hüpatakse lihtsalt üle. Freerunnis aga hüpatakse sealt näiteks mõne saltoga üle. Siit on tulnud ka lause, mida paar aastat tagasi võis iga parkouriga tegeleva inimese suust kuulda: „Saltod ei ole parkour“.

Kuidas alustada parkouriga?

Parkouri juures on tähtis, et tunnetataks oma piire. Tuleb alustada väikeste takistuste ületamisega nagu meetri kõrgune sein või käsipuu. Mis on algajale kõige tähtsam teada parkuurist? Ära hüppa kõrgelt alla, see ei ole kasulik ega „lahe“. (Mitmed inimesed, kes on parkouriga alustanud, on hakanud algul kõrgelt alla hüppama. Kuigi paari aasta järel on öelnud kõik, et see oli mõttetu ja oleks võinud selle tegemata jätta.) Kõige parem oleks võtta ühendust inimesega, kes on parkouriga tegelenud juba mitmeid aastaid ja küsida temalt nõu, kus, mida ja kuidas teha. Üldiselt on parkouriga tegelevad inimesed väga sõbralikud ja nõus aitama ning koos treenima.

Miks parkour?

Parkour on hea, kuna piisavalt kaua alaga tegeledes hakkab inimene oma keha palju paremini tunnetama ja saab endaga kergemini hakkama. Lisaks on veel hea teada, et kui on vaja „paha inimese“ eest põgeneda, siis pole probleemi.

Kus tegeleda parkouriga?

Kuna Eestis ei ole ühtegi korralikku võimlemissaaligi on keeruline leida kvaliteetset saali ka parkouri jaoks. Seetõttu võiks parimaks kohaks nimetada linna, kus on palju erinevaid seinu, käsipuid, treppe, jne. Ainuke probleem, mis võib linnas treenimisel tekkida on see, et parkourijaid peetakse vandaalideks, kes lõhuvad seinu ja kõike muud. Kui tullakse sellise murega treenimist segama, siis on kõige targem ilusasti ära seletada, millega on tegu ja kinnitada, et ei kavatseta midagi ära lõhkuda. Üldiselt on see aidanud ja kõik mured on probleemideta lahendatud.